Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แบบ ผ.ด๒)

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสถรนารี ๓ (ส่วนที่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำประปา (ด้านทิศตะวันตก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำประปา (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Standard Post with Image

กำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำประปา (ด้านทิศตะวันตก)

กำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำประปา (ด้านทิศตะวันตก) อ่านต่อ
Standard Post with Image

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำประปา (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำประปา (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อ่านต่อ