ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองบัวใหญ่ ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองบัวใหญ่ ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)