ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

ประกาศ กกร. และประกาศสำนักงาน กกร.

ประกาศ กกร. และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและนำ้ยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test - sels -test kits)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding))