ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบัวใหญ่ ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบัวใหญ่ ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)