ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.นม.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด