ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนแบบ ค.ส.ล. ชั้น จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนแบบ ค.ส.ล. ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๑๒ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)