ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟ ๑ (จากถนนเทศบาล ๑๒ถึงเทศบาล๑๕)ด้วยวิธีปร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟ ๑ (จากถนนเทศบาล ๑๒ถึงเทศบาล๑๕)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)