ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบัวใหญ่ ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบัวใหญ่ ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)