ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

สถ.แจงระเบียบใหม่ มท.ว่าด้วยรายได้-การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท

อธิบดี สถ.แจงระเบียบใหม่ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. เน้นครอบคลุม-คล่องตัว-ลดภาระครู พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด