Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตตาลี่ ฮิตาชิ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยาำหรับคนพิการ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหนองม่วง) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พบปะกับผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการศึกษาของโรงเรียนต่อไป อ่านต่อ
Standard Post with Image

ทดสอบสารเคมีในน้ำประปา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองการประปา ได้ทดสอบสารเคมีในน้ำประปาที่ผลิตได้ เพื่อเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาต่อไป อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชุม อพปร.

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2562 ณ หอประชขุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โดยมีนายสมมาศ นัยวิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม อ่านต่อ
Standard Post with Image

ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

สถ.ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันประเทศ ด้วยฐานข้อมูลถนนท้องถิ่นออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่านต่อ
Standard Post with Image

สถ.กำชับ อปท.ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือ ปชช.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีบัญชาให้ทุกองคาพยพของกระทรวงมหาดไทย เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ได้เร่งดำเนินการ โดยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ทั้งยังกำชับให้ อปท.รายงานผลการดำเนินงานลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ไปจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อให้ อปท.ทั่วประเทศ สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงที โดยเฉพาะการเตรียมการทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค รวมถึงภาคการเกษตรด้ว อ่านต่อ