Standard Post with Image

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหนองม่วง) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พบปะกับผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการศึกษาของโรงเรียนต่อไป อ่านต่อ
Standard Post with Image

ทดสอบสารเคมีในน้ำประปา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองการประปา ได้ทดสอบสารเคมีในน้ำประปาที่ผลิตได้ เพื่อเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาต่อไป อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชุม อพปร.

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2562 ณ หอประชขุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โดยมีนายสมมาศ นัยวิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม อ่านต่อ
Standard Post with Image

สถ.ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันประเทศ ด้วยฐานข้อมูลถนนท้องถิ่นออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่านต่อ
Standard Post with Image

สถ.กำชับ อปท.ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือ ปชช.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีบัญชาให้ทุกองคาพยพของกระทรวงมหาดไทย เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ได้เร่งดำเนินการ โดยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ทั้งยังกำชับให้ อปท.รายงานผลการดำเนินงานลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ไปจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อให้ อปท.ทั่วประเทศ สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงที โดยเฉพาะการเตรียมการทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค รวมถึงภาคการเกษตรด้ว อ่านต่อ
Standard Post with Image

สถ.แจงระเบียบใหม่ มท.ว่าด้วยรายได้-การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท

อธิบดี สถ.แจงระเบียบใหม่ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. เน้นครอบคลุม-คล่องตัว-ลดภาระครู พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมท่อลอดถนนจากอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะ ๗๐ ไร่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมท่อลอดถนนเทศบาล 7

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่อลอดถนนจากอ่างเก

อ่านต่อ