Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยข้าง บ.ข.ส. บัวใหญ่ เชื่อมกับถนนเทศบาล ๑๒ พร้อม

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยข้าง บ.ข.ส. บัวใหญ่ เชื่อมกับถนนเทศบาล ๑๒ พร้อม

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านต่อ
Standard Post with Image

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนแบบ ค.ส.ล.๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๑๒ ห้อง)

อ่านต่อ
Standard Post with Image

รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านต่อ