Standard Post with Image

การแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล บัวใหญ่เกมส์ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศกองการประปา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกองการประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง แก้ไขประกาศการประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง หยุดจ่ายนำ้ประปาชั่วคราว

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองบัวใหญ่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ

อ่านต่อ