Standard Post with Image

กิจกรรมการเปิดตลาดเกษตรกร พบกันทุกวันพุธ เริ่ม 22 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
Standard Post with Image

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

1.รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 2.ค่าสมัคร 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ www.chaiyaphum.ru.ac.th เพจเฟสบุ๊ค : ม.รามคำแหง ชัยภูมิ และทางโทรศัพท์ 084-665-6994 (คุณสุภมาส), 095-752-2499 (คุณธีรยุทธ) ,061-946-2659 (คุณรุ่งทิวา) อ่านต่อ
Standard Post with Image

รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบ ให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมาหากษัตริย์ไทย อ่านต่อ
Standard Post with Image

แนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการดำเนินการเพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MOU วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ในปี 2565 อ่านต่อ
Standard Post with Image

เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 โดยส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ " นัดพบแรงงาน โคราช "

นัดพบแรงงาน โคราช ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 - 16.00 น. ณ ห้องโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
Standard Post with Image

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล

อ่านต่อ