Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ จากกรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1 มีโครงการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

โปรดระวัง!! ฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน วันที่ 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 67

อ่านต่อ
Standard Post with Image

กำหนดการการจัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนครร

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

หากสงสัยในช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโทรศัพท์สายด่วน ☎️1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง อ่านต่อ
Standard Post with Image

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2565 (e-book)

อ่านต่อ