Standard Post with Image

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ
Standard Post with Image

โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย "เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ"

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

การให้โควตาเข้าเรียน Herbalist STAM2002 แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

อ่านต่อ
Standard Post with Image

กิจกรรมการเปิดตลาดเกษตรกร พบกันทุกวันพุธ เริ่ม 22 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
Standard Post with Image

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

1.รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 2.ค่าสมัคร 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ www.chaiyaphum.ru.ac.th เพจเฟสบุ๊ค : ม.รามคำแหง ชัยภูมิ และทางโทรศัพท์ 084-665-6994 (คุณสุภมาส), 095-752-2499 (คุณธีรยุทธ) ,061-946-2659 (คุณรุ่งทิวา) อ่านต่อ
Standard Post with Image

รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบ ให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมาหากษัตริย์ไทย อ่านต่อ
Standard Post with Image

แนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

อ่านต่อ