Standard Post with Image

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7100/2564

อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน (ในภูมิภาค)

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรอรับการจัดสรรสลากของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศจุฬาราชมนตรี ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ฌุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 6/2564)

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

อ่านต่อ
Standard Post with Image

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ